Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Tom Ellis

Ystafell gyfforddus fawr ar y llawr cyntaf.

Delfrydol ar gyfer: • Cyfarfod o gylch bwrdd ar gyfer hyd at 20 o bobl • Cynhadledd steil theatr ar gyfer hyd at 60 o bobl Mae’n cynnwys: • Gwasanaeth di-wifr • Sgrin fawr • Adnoddau fideo-gynadledda Pris: • Hyd at 2 awr - £20 • 2-4 awr - £40 • 4 awr a mwy - £75
NOL NOL

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Tom Ellis

Ystafell gyfforddus fawr ar y llawr cyntaf.

Delfrydol ar gyfer: • Cyfarfod o gylch bwrdd ar gyfer hyd at 20 o bobl • Cynhadledd steil theatr ar gyfer hyd at 60 o bobl Mae’n cynnwys: • Gwasanaeth di-wifr • Sgrin fawr • Adnoddau fideo-gynadledda Pris: • Hyd at 2 awr - £20 • 2-4 awr - £40 • 4 awr a mwy - £75
Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts