Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts

Croeso i Ganolfan Henblas yn Y Bala

Agorwyd y Ganolfan yn Medi 2014, dan ofal Cwmni Pum

Plwy Penllyn.

Mae’r Ganolfan wedi’w lleoli ar y Stryd Fawr ac mae tair ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi. Mae’r Ganolfan yn darparu gofod i asiantaethau gynnal cyfarfodydd preifat gyda chleientiaid, neu gyfarfod a cyrsiau agored. Mae’r ystafelloedd gyda’r adnoddau technoleg modern ac yn cynnig gwasanaeth te/coffi os oes angen. Yn ogystal ar ystafelloedd cyfarfod mae gennym wasanaeth desg boeth neu swyddfeydd ar gael i’w llogi’n barhaol. Mae genym brisiau hanner diwrnod a diwrnod cyfan ar gyfer rhain. Ewch ymlaen trwy’r tudalennau ermwyn gweld beth sydd ganddom i’w gynnig. Gyrrwch e-bost neu ffoniwch os am ragor o fanylion. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Am manylion am y digwyddiadau

diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook

Croeso i Ganolfan Henblas yn Y

Bala

Agorwyd y Ganolfan yn Medi 2014, dan ofal

Cwmni Pum Plwy Penllyn.

Mae’r Ganolfan wedi’w lleoli ar y Stryd Fawr ac mae tair ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi. Mae’r Ganolfan yn darparu gofod i asiantaethau gynnal cyfarfodydd preifat gyda chleientiaid, neu gyfarfod a cyrsiau agored. Mae’r ystafelloedd gyda’r adnoddau technoleg modern ac yn cynnig gwasanaeth te/coffi os oes angen. Yn ogystal ar ystafelloedd cyfarfod mae gennym wasanaeth desg boeth neu swyddfeydd ar gael i’w llogi’n barhaol. Mae genym brisiau hanner diwrnod a diwrnod cyfan ar gyfer rhain. Ewch ymlaen trwy’r tudalennau ermwyn gweld beth sydd ganddom i’w gynnig. Gyrrwch e-bost neu ffoniwch os am ragor o fanylion. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts

Am manylion am y digwyddiadau

diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook