Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts

Swyddfeydd

Swyddfeydd ar gael i'w llogi, pob maint a siap ar gael. Erbyn hyn mae 11 swyddfa yng Nghanolfan Henblas ar gael i'w llogi yn barhaol, prisiau swyddfa yn amrywio o £140-195 y mis, ac yn cynnwys y canlynol: Swyddfa Wi-fi Fibre Desg Trydan Gwres Defnydd o'r gegin a maes parcio Gellir cael mynediad i'r swyddfa unrhyw adeg o'r dydd, dim oriau penodol.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Swyddfeydd

Swyddfeydd ar gael i'w llogi, pob maint a siap ar gael. Erbyn hyn mae 11 swyddfa yng Nghanolfan Henblas ar gael i'w llogi yn barhaol, prisiau swyddfa yn amrywio o £140-195 y mis, ac yn cynnwys y canlynol: Swyddfa Wi-fi Fibre Desg Trydan Gwres Defnydd o'r gegin a maes parcio Gellir cael mynediad i'r swyddfa unrhyw adeg o'r dydd, dim oriau penodol.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts