Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts

Llafar

Ystafell annibynnol ar y llawr gwaelod gyda pharcio cyfagos

a mynediad o’r cefn, o olwg y cyhoedd.

Delfyrdol ar gyfer sesiynnau cownsela, cyfarfodydd un i un. neu gyfarfod anffurfiol i nifer fach o bobl. Mae’n cynnig: • Gosodiad anffurfiol • Sinc ac adnoddau gwneud paned • Gwasanaeth di-wifr Pris: • Hyd at 2 awr - £15 • 2-4 awr - £30 • 4 awr a mwy - £55

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

NOL NOL

Llafar

Ystafell annibynnol ar y llawr gwaelod gyda

pharcio cyfagos a mynediad o’r cefn, o olwg y

cyhoedd.

Delfyrdol ar gyfer sesiynnau cownsela, cyfarfodydd un i un. neu gyfarfod anffurfiol i nifer fach o bobl. Mae’n cynnig: • Gosodiad anffurfiol • Sinc ac adnoddau gwneud paned • Gwasanaeth di-wifr Pris: • Hyd at 2 awr - £15 • 2-4 awr - £30 • 4 awr a mwy - £55

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Canolfan Henblas © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs Lluniau gan Heledd Roberts