Canolfan Henblas © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs                    Lluniau gan Heledd Roberts

Croeso i Ganolfan Henblas yn Y Bala

Agorwyd y Ganolfan yn Medi 2014, dan ofal Cwmni Pum

Plwy Penllyn. 

Mae’r Ganolfan wedi’w lleoli ar y Stryd Fawr ac mae tair ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi.  Mae’r Ganolfan yn darparu gofod i asiantaethau gynnal cyfarfodydd preifat gyda chleientiaid, neu gyfarfod a cyrsiau agored.  Mae’r ystafelloedd gyda’r adnoddau technoleg modern ac yn cynnig gwasanaeth te/coffi os oes angen.  Yn ogystal ar ystafelloedd cyfarfod mae gennym wasanaeth desg boeth neu swyddfeydd ar gael i’w llogi’n barhaol. Ewch ymlaen trwy’r tudalennau ermwyn gweld beth sydd ganddom i’w gynnig.  Gyrrwch e-bost neu ffoniwch os am ragor o fanylion. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Croeso i Ganolfan Henblas yn Y

Bala

Agorwyd y Ganolfan yn Medi 2014, dan ofal

Cwmni Pum Plwy Penllyn. 

Mae’r Ganolfan wedi’w lleoli ar y Stryd Fawr ac mae tair ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi.  Mae’r Ganolfan yn darparu gofod i asiantaethau gynnal cyfarfodydd preifat gyda chleientiaid, neu gyfarfod a cyrsiau agored.  Mae’r ystafelloedd gyda’r adnoddau technoleg modern ac yn cynnig gwasanaeth te/coffi os oes angen.  Yn ogystal ar ystafelloedd cyfarfod mae gennym wasanaeth desg boeth neu swyddfeydd ar gael i’w llogi’n barhaol. Ewch ymlaen trwy’r tudalennau ermwyn gweld beth sydd ganddom i’w gynnig.  Gyrrwch e-bost neu ffoniwch os am ragor o fanylion. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Cyfarfodydd - Meetings

Cynadleddau - Conferences

Digwyddiadau - Events

Gwasanaethau - Services

01678 521796

Canolfan Henblas © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs                    Lluniau gan Heledd Roberts